Würth Norge

Hovedadministrasjon og lager, Holum Skog, Nittedal
12.200m2
Ferdigstilt sommeren 1999/2003/2012


Konkurranseprosjekt vunnet av Dyrø AS Arkitekter MNAL i 1997, organisert over en stram hovedidé der adkomstaksen til anlegget danner basis. Virksomheten omfatter automatisert sentrallager, distribusjon og administrasjon for et omfattende vareassortiment til verkstedsindustrien og entreprenørbransjen.
Det tyske konsernet med virksomhet i over 70 land viste entusiasme og vilje til å gjennomføre et anlegg med høye kvaliteter i så vel bygninger som uteanlegg. Glass utgjør store innslag av ytterveggsflatene så vel i lager som i kontorbygg, med prioritert ønske om dagslys og utsyn til alle brukere i anlegget. Uteanleggene er organisert og utført på en slik måte at virksomhetens samlet anskueliggjøres ved ankomst til stedet. Klarhet og kvalitet er supplert med kunstneriske elementer, der vann er et viktig tema.
I 2012 ble ny kontoretasje på administrasjonsbygg ferdigstilt, et nytt og selvstendig kompetansesenter for kunder, samt doblet utvidelse av eget galleribygg som ble oppført i 2003.