Sweeperhall og personalbygg OSL

OSL lufthavn AS Generalentreprise
Nybygg 4.500 m2, ombygging 5.000 m2
Entreprenør Tronrud Entrepenør AS
Ferdigstilt høsten 2013


På grunn av økt trafikkmengde på Oslo Lufthavn må flyplassen utvide kapasiteten til å håndtere 28 millioner passasjerer i året. Dette gjøres ved at Terminalen bygges ut og får en ny pir med plass til flere fly. Terminalen får også ny avgangs- og ankomsthall og nytt bagasjeanlegg. Hele T2 prosjektet er forventet å stå ferdig i 2017. Vårt prosjekt med ny sweeperhall og personalbygg for driftsområdet er en del av T2 prosjektet på Gardermoen. Ferdigstilt høsten 2013.