Stovner Omsorg+

82 omsorgsleiligheter + bydelscafé og helse- og servicesenter
For Boligbygg Oslo KF
Ca 13.000 m²


På motsatt side av veien for Stovner Senter har vi utviklet et større sentrumsområde der Stovner Omsorg+ er en viktig brikke. Prosjektets miljømål er ambisiøse, det er lagt til grunn at det skal oppnås sertifisering i Breeam Excellent. Konstruksjonen er forutsatt i massivtre, og prosjektet skal tilfredsstille passivhusstandard. Det legges videre opp til utstrakt bruk av solceller, det er likevel ikke store nok takflate til at det kan oppnås plusshusstandard, men alle andre krav til plusshus tilfredsstilles i prosjektet.

Forprosjektet inneholder ca. 13.000 m2, bestående av 82 leiligheter, bydelskafe med aktivitetssenter, dagsenter, og servicefunksjoner som legesenter for fastleger, fysioterapi, frisør, fotpleie og lignende.

Vi håper å få gleden av å fortsette prosjektet i gjennomføringen!