Solåsveien 20

To-mannsboliger i Oslo
For Aktiv Bygg AS
Ferdigstilt 2016


Dyrø og Moen AS har stått for utarbeidelsen av rammesøknad og utformingen av to stk. tomannsboliger i Solåsveien. Byggene er plassert i eksisterende villaområde, tilpasset i størrelse og form til omkringliggende bebyggelse, men med et moderne formspråk. Gjennomarbeidede planløsninger med kvaliteter som innvendig garasje og hybelenhet, samt variert og spennende lysinnfall gir rammene for en god bolig.