Slattumhallen

Konkurranseutkast, Ny flerbrukshall på Slattum
Konkurranse 2017


Slattum skole ligger på en hylle i terrenget, godt eksponert fra omgivelsene, men samtidig underordnet landskapssilhuetten i vest. Nord for skolen ligger den aktuelle tomten, som en del av «skogen». Tomten karakteriseres av terrengfallet som i en bue følger åsryggen nordover, med et vidt utsyn til daldraget.
Det arkitektoniske konseptet bygger på ideen om å bryte opp det «tradisjonelle idrettsanlegget» i mindre underordnede volum, der volumene plasseres med utgangspunkt i stedets karakteristiske terrenglinjer og følger terrengets naturlige kurvatur. Ny flerbrukshall legges inn i terrenget, mens de øvrige hallene plasseres som visuelle enkeltvolum i fremkant av denne. Skolen og idrettsanlegget framkommer tydeligst fra dalsiden i øst og fra boligområdene i dalbunnen, og anleggets fjernvirkning har vært avgjørende for utformingen. Valgt organisering sikrer et anlegg som er godt tilpasset sine omgivelser.
Utgangspunktet for et nøkternt anlegg ligger i gjennomprøvde konstruktive og materialmessige løsninger med enkel geometri for de store volumene. Disse er innbyrdes fristilte, slik at hovedtrafikklinjer og møteplasser oppstår og danner «livet mellom hallene». Arkitektur oppstår i sammenstilling av volumer og arealer av ulike høyder, dimensjoner og fasademessig utforming.