Skogveien Studentboliger

Studentboliger i Skogveien
For Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs)
Detaljregulering, forprosjekt og detaljprosjektering.
Planlagt byggestart vår 2019
Planlagt innflytting: Studiestart 2020 og 2021


I forbindelse med at Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen ved NMBU snart flytter til Campus Ås, er det behov for etablering av et større antall nye studentboliger. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) er studentenes velferdsorganisasjon, på oppdrag for dem har vi vært engasjert i arbeidet med å utarbeide reguleringsplanen for et større studentboligområde i Skogveien. Dyrø og Moen vil i samarbeid med Veidekke AS nå stå for den videre detaljprosjekteringen. Området som bygges ut ligger sentralt til, nord i Skogveien, med gangavstand til NMBUs campusområde, Studentsamfunnet, sentrum og Ås stasjon, samt rekreasjonsområder i Åsmåsan. Området utgjør allerede i dag en del av boligtilbudet som Studentsamskipnaden i Ås tilbyr studentene ved NMBU.

Reguleringsplanen legger til rette for en netto tilførsel av ca. 800 hybelenheter. Ny bebyggelse, med et tilliggende adkomsttorg vil omkranse et eksisterende og grønt sentralområde. Fra det interne og skjermede adkomsttorget/ gatetunet vil boligene ha sine innganger, i tillegg vil gatetunet romme sosiale funksjoner som sitteplasser, møteplasser, sykkelparkering og integrert overvannshåndtering med visuelle kvaliteter.

Studentbyen vil bestå av åtte nye bygninger og reises i massivtre, et miljøvennlig og bærekraftig konstruksjonsmateriale som følger opp NMBUs intensjoner om et «grønt universitetsmiljø. Overordnet fokuseres det på en helhetlig arkitektonisk utforming der studentbyens identitet og planmessige visjon underbygges.