Realfagsbiblioteket UiO

Rehabilitering av studentlokaler
For Universitet i Oslo, Blindern
Interiørarkitekt: Beate Ellingsen AS
3000 kvm, ferdigstilt i 2012


Vilhelm Bjerknes hus er et av monumentalbyggene på Blindern, oppført i 1966 i modernistisk stil.
Endrede studieformer gjorde at bygget ikke lenger passet til behovet, og da man ønsket å samle realfagsbibliotekene så man potensialet i den gamle bygningen. Ved å rive ned indre vegger på mesanin slippes det nå mer lys og luft inn i sentralhallen, samt at etableringen av en student kafe gir nytt liv i bygget.  Moderne biblioteksfasiliteter med fleksible studieplasser, både i  form av lukkede grupperom og åpne møbleringssoner, imøtekommer de nye studiemetodene.