Pilestredet Studenthus

Rehabilitering studentboliger
SiO Eiendom
Totalentrepenør Georg Andersen & Sønner AS
5100 kvm, ferdigstilt 2012


Pilestredet Studenthus, som eies av Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), ble bygget i 1studentboliger fordelt på 7. etasjer. Studenthuset bygges om og oppgraderes og vil etter oppussingen inneholde 156 hybelenheter hvorav 27 leiligheter à 2 hybelenheter, 12 stk. bofellesskap à 4 hybelenheter og 54 hybler.
Eksteriørmessig utføres utskifting av vinduer og tette brystninger med glass i eksisterende teglfasader fra 1. – 6. etgasje, Eksisterende 7. etasje, inneholdende fellesrom for studenthyblene i bygningen rives og erstattes med en ny etasjeutforming inneholdende hybelenheter med takterrasser og teknisk rom. Bygningen vil med de ovennevnte tiltak få ett lettere og tidsmessig uttrykk.
Utomhus rives eksisterende tette betongbrystninger og trappeanlegg mot Pilestredet for å åpne opp mot gaten. Utomhusarealene oppgraderes og får ett større innslag av grønt, med høy estetisk kvalitet, som legger til rette for mer bruk, sitteplasser, og en mer markert atkomst fra Pilestredet.
Betongbrystninger og trapper erstattes med gatetrær, beplantning og gatedekker. Disse tiltakene vil bedre bygningens forhold til gaterommet.