Pilestredet 12

Byggherre: Opsahl Eiendom AS
Entreprenør: Aktiv Bygg AS
Ferdigstilt 2022
Ca. 3500 m2
BREEAM in-use


Bygningene Pilestredet 12 og Apotekergata 12 ligger i krysset Pilestredet og Apotekergata med en flott eksponering mot C. J. Hambros plass. Begge byggene ble bygget i ca. 1895, og er senere slått sammen til en eiendom. I dag brukes det som kontorbygg, og det har nå blitt totalrenovert. Hovedgrepet i prosjektet har vært å forandre den gamle bakgården til et klimatisert atrium med glasstak. Atriet fungerer som byggets sentrum og arkitektoniske høydepunkt. Det knytter direkte sammen 1.-4. etasje via den utvidede hovedtrappen fra inngangsområdet med kantine og via nye gangbroer tilknyttet ny heis og trappekjerne. Trappekjernen fortsetter til 5. etasje, der det anlagt flere nye takvinduer i tillegg til at eksisterende takvinduer er utvidet slik at hele etasjen oppleves lysere og større enn før. Fremheving og bevaring av originale elementer har også vært en sentral tanke, samtidig som man har ønsket å skape et moderne uttrykk. Flere vinduer i atriet er tilbakestilt slik de opprinnelig ble bygget, og mye av de originale teglsteinsveggene og trekonstruksjonene er eksponert og gjort til en del av det nye uttrykket. Nye konstruksjonselementer og kanaler i atriet er heller ikke tildekket slik at man får en ærlig og spennende kontrast mellom det nye og det opprinnelige.