OSL Returpunkt for flyavfall

Ferdigstilt 2015


Prosjektet omfatter en åpen konstruksjon for håndtering og fraksjonssortering av flyavfall samt ett sandavvanningsanlegg for slam. Anlegget er bygget opp med nivåforskjell på 1,2 m for levering av avfall ned i containere som er plassert på ett lavere nivå. Levering av avfall i mindre varebiler på den ene siden og ett takoverdekket område for containere med avfall på ett lavere nivå på den andre siden. Returpunktet er utformet som ett svevende tak over betongskiver og søyler. Bygget er utført i solide bestandige materialer med tanke på robusthet og enkelt vedlikehold. Gjennomgående er det brukt betong og stål som materialer i bygningen. Bygget er plassert på området for Plassvedlikehold som er lokalisert syd og øst for hovedporten inn til flyplassområdet, vest for østre rullebane.