Teisenveien omsorgsbygg F

Omsorg + Teisenveien

Omsorgsboliger i Teisenveien 5, Oslo
For Frelsesarmeens eiendommer AS
Detaljregulering og skisseprosjekt ca. 11000 kvm BRA
Regulering lagt ut til offentlig ettersyn oktober 2017

Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester utlyste i 2014 konkurranse med forhandling for anskaffelse av kontrakter til nye Omsorg+ boliger. Frelsesarmeens eiendommer AS fikk tildelt oppdrag for bydel Alna med et nytt omsorgsbygg på deres eiendom i Teisenveien 5, hvor Dyrø og Moen AS har stått for skisseprosjekt, og påfølgende reguleringssak.

Omsorg +  er et tilbud for eldre over 67 år som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har problemer med å klare seg i egen bolig. Boligene tilknyttet Omsorg + vil være bemannet hele døgnet, der det gis mulighet for aktivitet, sosialt fellesskap og tilbud om middag m.m.

Planområdet er i dag detaljregulert gjennom tre eldre reguleringsplaner. Behovet for økt utnyttelsesgrad og høyder, formålsendringer, samt at de gjeldene planene er av eldre dato, utløser krav om ny regulering. Prosjektet har vært i gjennom en lengre reguleringsprosess med mange innspill fra byantikvaren og PBE, hvor byggehøyder og forhold til nærliggende bevaringsverdige Østre Aker middelskole, samt disponering av utearealer har vært i fokus.