Nedre Prinsdals vei 70

Byggherre: Spor Eiendom AS
Entreprenør: Georg Andresen & Sønner AS
Ferdigstilles 2022
Ca. 2850 m2 BRA - bolig


Tiltaket omfatter oppføring av to nye leilighetsbygg på tak av eksisterende butikk, totalt 33 stk. leiligheter.
Ny boligbebyggelse er utformet slik at funksjonsforskjellen mellom forretningsdelen og boligdelen tydeliggjøres.
Iht. reguleringen skal boligfasaden krage ut over forretningsfasaden, og boligfasadenes materialbruk, formsammensetting og dybde gir oppbrutte volumer som harmonerer med omgivelsene.
Mht. materialbruk er det prosjektert tre og lette materialer i fasader som tar igjen materialbruk i omkringliggende bebyggelse.