Nasjonalt Toppidrettssenter

Nytt nasjonalt toppidrettssenter
Sognsvann, Oslo
For Olympiatoppen
Ca 6.620 og 2200/2900 (avhengig av alternativ)


Olympiatoppen besluttet våren 2019 å utrede utbygging av et nytt Nasjonalt Toppidrettssenter med en mulighetsstudie og
skisseprosjekt. Dagens toppidrettssenter er lokalisert på Sognsvann og ligger på tomten til Norges Idrettsforbund (NIH).
Det nye Nasjonale Toppidrettssenteret blir liggende mellom dagens Toppidrettssenter og NIH sin stadion.
Omdefinert i funksjoner planlegges arealer for blant annet:
• Utholdenhet • Kraft-/styrke • Teknikk motorikk • Helseavdeling med lege-/fysioterapi-/psykolog • Laboratoriearealer
• Administrasjonsarealer • Møteroms fasiliteter • Klimarom • Sportell-/Hotell • Restaurant/Kantine • konferanseavdeling • Parkering
Prosjektet er planlagt oppført innenfor dagens reguleringsbestemmelser og vil bestå i hovedsak av to bygg med en forbindelse-/kulvertforbindelse mellom nytt Nasjonalt Toppidrettssenter (NT) og Sportell-/eksisterende OLT (avhengig av alternativ).