Lovdata

Innvendig rehabilitering av kontorlokaler, Oslo
Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS
Ferdigstilt: 2020/2021


De aktuelle arealene er teknisk og bygningsmessig oppgradert og ombygd til ny leietaker – Lovdata.

Oppgradering av 8. og 9. etg. i bygningen med totalt areal ca. 1070 m2 BRA.