Kurs- og skolesenter Jeløya

Ombygging og tilbygg av kurs- og skolesenter
For Frelsesarmeens Eiendommer AS
Generalentrepenør AF Bygg Øst AS
3.800 kvm, ferdigstilt 2011


Frelsesarmeens kompetansesenter på Jeløya ved Moss. Prosjektet omfattet opprustning og ombygging av eksisterende bebyggelse samt tilbygg. Kompetansesenteret ble samordnet og samlokalisert med Frelsesarmeens undervisningstilbud. Det omfatter offiserskolen, Jeløy folkehøyskole, Frelsesarmeens bibelskole, og en avdeling for personal- og medlemsutvikling.
Det eksisterende kurs- og konferansesenteret ble beholdt, men gjennomgikk
en omfattende ombygging og oppgradering. Arbeidet omfattet blant annet;
indre ombygging, nye fasader, ny boligfløy samt et større tilbygg som rommer forsamlingssal og kursarealer.
Den gamle hovedbygning på Framnes gård rommer i dag administrasjon, undervisningslokaler og felles oppholdsstuer. Bygningens andre etasje ble tilrettelagt med kontorer, mens første etasje fikk oppgradering av overflater og tilbakeført til sitt opprinnelige uttrykk.