Kristine Bonnevies hus UiO

Ombygging/rehabilitering av studentarealer
For Universitetet i Oslo, Blindern
Totalentrepenør Bentzenbygg og Partners AS
1000 kvm, ferdigstilt 2014


Vi har stått for ombyggingen av tidligere bibliotekslokale til nye fleksible studentarealer i samarbeid med Beate Ellingsen AS interiørarkitekter. Prosjektet omfatter full ombygging av 1000 kvm. til moderne arbeids- og undervisningsrom for studenter. Det er lagt vekt på samspill mellom eksisterende materialbruk og ny utforming.