Kirkeskogen

39 leiligheter, 4 næringsseksjoner (dagligvarer, apotek, legesenter og frisør)
Myklerudveien 118, Fagerstrand
Byggherre Jahr Gruppen AS
Entreprenør SV Betong AS
Ca 5700 BRA (7800 BTA inkl kjeller)
Ferdigstilt August 2020


Helt sør på Nesodden i Fagerstrand er det bygget 39 leiligheter og et praktisk lite nærsenter med blant annet matbutikk og apotek.
Det nye bygget på Kirkeskogen ligger med plassering nord på tomta, mot skogen og det stigende terrenget. Plasseringen mot skogen vil redusere høydevirkningen av bygget, samtidig som de solfylte arealene mot sør frigjøres for opphold og lek. Med både leiligheter og næringsdel har det vært et ønske å skape et visuelt skille mellom disse. Dette har gitt Kirkeskogen et todelt formspråk, med buede former for nærings-delen og kantete former for boligdelen. Hele bygget er kledd i et flott Royal-impregnert trevirke, noe som både gir positiv miljøeffekt og særpreg, i tillegg til å knytte bygget til sine skogkledde omgivelser

 Visualiseringer av Vycom.no