Kirkegata 4

Rehabilitering av historisk bygård for næring
For Anders Opsahl Eiendom AS
Entreprenør: Aktiv Bygg AS
Ferdigstilles primo 2017.


Kirkegata 4 er et bygg i kvadraturen i Oslo, oppført i 1832 og opprinnelig tegnet av Ark. Christian H.Grosch. Bygningen ble kraftig ombygget på starten av 1900-tallet. Fra ca. 1912 tilhørte bygningen Coop Norge AS, som hadde sitt hovedkontor her frem til sommeren 2015. Bygningen er på Byantikvarens gule liste og ligger i ett område som er regulert spesialområde bevaring.
Ny eier og tiltakshaver Kirkegata 4 v/ Anders Opsahl Eiendom AS bygger om og tilpasser bygningen til videre kontordrift for andre leietakere. Prosjektet omfatter teknisk og bygningsmessig oppgradering av bygningen, hvor Dyrø og Moen AS har stått for myndighetsbehandling, dialog med byantikvar, illustrasjoner for innsalg mot leietakere og arkitekturfaglig prosjektering.
De aktuelle arealene vil opprettholde samme bruk som tidligere (kontordrift), men bygningen har fått en bedre arealutnyttelse, og det er planlagt ny heisforbindelse mellom alle etasjer og nivåforskjeller i bygningen. De planlagte tiltakene vil sikre bygningen universell tilgjengelighet.