Salongen | Kammerset | Provianten

Prosjekt: Rehabilitering av kontorlokaler, personalrestaurant, café og møte- og konferansesenter
Status: Fase 1 ferdigstilt i 2019, fase 2 pågående
Størrelse: 3.000 m²
Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS
Sted: Oslo sentrum


Dyrø og Moen AS har på oppdrag for KLP Eiendom AS stått ansvarlig for rehabilitering av Ibsenkvartalet i Oslo sentrum. Dyrø og
Moen AS har hatt fungerende rolle som SØK, ARK, IARK, KP og BIM-koordinator. Bygningsmassen består hovedsakelig av kontorer
fra 2.etasje og oppover, mens lokalene på gateplan inneholder forretnings-/bevertningslokaler. I tillegg til at bygningsmassen har
vært i full drift under ombygnings- og rivearbeidene, er et av Oslo sentrums største parkeringsanlegg (Ibsen P-hus) lokalisert under
bygningsmassen, dette har medført en vesentlig økt kompleksitet ift. sikkerhetssoner, bygningsmessig infrastruktur og statikk.

Første fase av prosjektet omhandlet ombygging av kontorlokaler til møtesenteret «Salongen», kaféen «Kammerset» og personalrestauranten
«Provianten». Disse lokalene ble ferdigstilt i 2019. Oppdragsgiver har lagt vekt på kvalitet og høydetaljeringsgrad i
fellesarealene. Dette har vært en bevisst strategi utarbeidet i fellesskap med oppdragsgiver for å styrke prosjektets stilling i utleiemarkedet
mot det som er ansett som potensielle leietagere.