Haslelinje Bygg01

Parallelloppdrag, idékonkurranse transformasjon/nybygg
For Høegh Eiendom
Ca 45.000 kvm
Konkurranse 2014


HasleLinje er under transformasjon og strukturen i området er kraftig endret. Resultatet av utviklingen er at Vinmonopolets gamle hovedbygning er blitt liggende igjen som en øy i et fremmed landskap, en introvert etterlevning
fra en svunnen tid. Med ønske om boliger og nærsenter i det engang lukkede og introverte lagringsbygget, har det vært en forutsetning for utformingen å legge til rette for gode boligforhold. Med utgangspunkt i en bygningsmessig analyse av bevaringsverdige elementer, og en situasjonsanalyse basert på historisk utvikling og pågående byggearbeider i området, resulterer forslaget i en større transformasjon av bygget.
Vårt forslag er å beholde den ytre, karakteristiske teglsteins-karréen, mens det indre «korset» og den allerede ødelagte nordvestfasaden rives. Løsningen gir muligheter for etablering av gode uterom og en ny rasjonell bygningsstruktur i det indre gårdsrommet, skreddersydd formål og omgivelser. Den gamle hovedfasaden beholdes uendret og den historiske inngangen foreslås gitt en sentral rolle som en av to hovedinnganger til et «nærsenter» som etableres på bakkeplan. En ny tilbaketrukket toppetasje underordner seg det kraftige teglbåndet rundt bygningen.En ny kamstruktur etableres i det indre gårdsrommet. Kamstrukturen åpner seg mot parkrommet og boligbebyggelsen i nordvest og favner sine omgivelser. Ideen er å skape spennende romlige forløp under og mellom bygninger, gode uterom og «liv mellom husene», et lekent miljø for de nye boligene, men også som en berikelse for området rundt gjennom et arkitektonisk svar til «Krydderhagen».