Eika sportssenter

Ombygging og tilbygg av G-G hallen
For Studentsamskipnaden i Ås
Samlet areal 4.800 m2
Ferdigstilt 2016


Dyrø og Moen AS har vært ansvarlig arkitekt for utbyggingen og har hatt gleden av å følge prosjektet gjennom de ulike fasene, fra skisseprosjekt til ferdigstilling.
Oppgaven har gått ut på å tilrettelegge for en betydelig utvidelse av studentenes treningsfasiliteter, med utgangspunkt i det eksisterende idrettsbygget fra 1988 (GG-hallen). Det nye idrettsanlegget ble offisielt åpnet i januar 2017 og er gitt navnet Eika Sportssenter. Idrettsanlegget er blitt et naturlig samlingssted for både studenter og ansatte, et nytt kraftsenter for fysisk aktivitet for hele universitetsmiljøet i Ås.
Anlegget rommer store lukkede haller, saler og rom som benyttes til ulike typer organisert trening, større åpne arealer for styrke- og kondisjonstrening samt egen klatrehall.
Den tidligere GG-hallen fremstod lukket og lite eksponert i møte med sine omgivelser. Ved utformingen av Eika sportssenter har det derfor vært fokusert på bygningens formspråk, arkitektoniske eksponering og forholdet til det omkringliggende landskapet. Tilbygget ved Skogsdammen mot øst er utformet slik at de nye treningsarealene, gjennom utbredt bruk av glass, eksponeres mot dammen og Drøbakveien. Mot vest er det nye klatretårnet godt synlig mot Meierikrysset og Pentagon.
Ny drakt, ny identitet og umiddelbar nærhet til de kulturelle institusjonene Aud Max og Studentsamfunnet i Ås gjør at Eika sportssenter har blitt en viktig og integrert del av det unike kulturelle tilbudet som studentene i Ås har gleden av å være en del av.