Farmasibygningen UiO

Rehabilitering av hovedtrapperom og fasade indre gårdsrom
For Universitetet i Oslo
Ferdigstilt 2001


Farmasibygningen fra 1931 er en de førtes bygningene som ble reist på Blindern. Hovedtrapperom og pussfasade i gårdsrom er rehabilitert og satt tilbake til original utførelse og fargesetting.
Hovedtrapperommet har en meget «frisk» fargesetting, og arbeidet omfattet også istandsetting av stukkmarmor på hovedsøylene. Det er benyttet linoljemaling, kalkmaling og aluminiumsmaling på overflater.
Indre pussfasade er fullstendig fornyet ved at all puss er erstattet med ny kalkpuss og kalkmaling. Ett originalt stålvindu i hovedtrapperom er åpnet etter at nyere blending er revet, og dette vinduet er rehabilitert etter gamle håndverkstradisjoner.
Oppussingsarbeidene er utført i samarbeid med NIKU og Riksantikvaren.