Byporten 3. et

Ombygging av deler av 3. etg. i bygningen til videre kontordrift for nye leietakere – Sopra Steria.Prosjektet omfattet teknisk og bygningsmessig oppgradering av 3. etg. i bygningen.De aktuelle arealene vil teknisk og bygningsmessig oppgraderes og ombygges til ny leietaker.

Arbeidene omfattet:

  • Ny planløsning for nye leietakere
  • Nye tekniske anlegg og nytt spredenett for ventilasjon tilpasset ny leietaker
  • Alle innvendige overflater fornyet og tilpasset nye leietakere