Biologi aDNAlab UiO

Innvending ombygging for laboratorievirksomhet
Universitetet I Oslo, Blindern
Generalentreprise ved Georg Andresen & Sønner AS
Ferdigstilt 2015


Universitetet i Oslo har forestått innvendig ombygging av lokaler for laboratorievirksomhet i Biologibygningen –  Kristine Bonnevies hus.
På institutt for biovitenskap er det etablert et laboratorie for arbeid med ancient DNA. Det finnes ingen andre slik laboratorier i Norge, og i Europa finnes det kun 2 tilsvarende laboratorier.
Reglementet på ancient DNA må være strengt. Hensikten er at for å drive god forskning på humant ancient DNA kreves særdeles skjerpete forhåndsregler for å hindre kontaminering av prøver og forringelse av prøver med historisk verdi, hvorav de fleste er uerstattelige. Derfor har laboratoriet særdeles strenge renhetskrav, ikke bare skal arealet være sterilt, men det skal samtidig være fritt for uønsket DNA.
Laben har i tillegg strenge krav til driftssikkerhet og renhet og er utstyrt med ett eget ventilasjonssystem, som oppretter tre forskjellige trykksoner.