Bærum Idrettspark

1. Plass i tilbudskonkurranse, ny idrettsarena på Rud
For Bærum kommune Eiendom
Totalentreprenør HENT AS
Ca. 15.000 m2, ferdigstilt 2013


Vinnerforslaget for ny friidrettshall, innendørs fotballhall, samt flerbrukshall på Rud/Hauger i Bærum kommune blir et av  nordens største innendørs idrettsanlegg. Med publikumsplasser til ca 1.000 personer i friidrettshallen legger også Bærum Idrettspark opp til å bli en nasjonal arena for konkurranser i friidretten, samtidig som flerbrukshallen og fotballhallen gir nye, gode fasiliteter for skoler og klubblag i nærområdet.  Forslaget tar utgangspunkt i en to-trinns utbygging, hvor det er tilrettelagt for utvidelse mot nord med et større badeanlegg.
Hovedatkomst er i dette byggetrinnet lagt mot Hauger Skolevei. Fra hovedinngang fordeler publikummer seg opp en bred trapp til det store vrimleområdet med tribuner, klubblokaler, møterom, café med mer. Aktive har på inngangsplan tilgang til garderobefasilitene via en bred og oversiktlig intern «gate». Byggets ide er basert på oversiktlighet og åpenhet både innad og utad, enten direkte eller via glasspartier.