Astrofysikkbygningen UiO

Rehabilitering for Universitetet i Oslo
Rehabilitering av hovedkorridorer, hovedtrapperom og vinduer


Bygningen er en av de første bygningene som ble reist på Blindern og sto ferdig
i 1934. Hovdetrapperom og korridorer er rehabilitert og satt tilbake til original utførelse og fargesetting.
Hovedtrapperommet har en gedigen materialbruk, og arbeidet omfattet også istandsetting av stukkmarmor på hovedsøylene. Det er benyttet linoljemaling
og kalkmaling på overflater.
Alle originale vinduer er beholdt, og er istandsatt etter gamle håndverkstradisjoner.
Oppussingsarbeidene er utført i samarbeid med NIKU og Riksantikvaren.