Kværnerhøyden

Publisert den: 20.januar 2020


På høydedraget over Kværnerbyen, på oppsiden av Svartdalsparken, ligger eiendommen høyt og fritt med fin utsikt over store deler av Oslo og indre Oslofjord. Svartdalsparken forvaltes av Bymiljøetaten som urskog, og på naboeiendommen ligger den verneverdige Nygårdsfabrikken. Tomten utgjør en fantastisk ramme for utviklingen av prosjektet, og har kvaliteter som et lite Oslo i miniatyr. Her kan vi trekke linjer fra det historiske Oslo – som vokste frem med fabrikketablering langs elvene – til dagens Oslo som er Europas grønneste hovedstad.

Fasader i tegl ble et naturlig valg ettersom et teglverk tidligere har vært del av historien til fabrikkbygningen. Dette bidrar til å danne et helhetlig miljø med den bevaringsverdige bebyggelsen. Sammen med innslag av betong og sorte detaljer, både i interiør og eksteriør, videreføres det industrielle preget, men får samtidig et moderne tilsnitt og stramhet.
Gode bokvaliteter og samspillet med det historiske bygningsmiljøet har stått i fokus for utviklingen av prosjektet.

En variasjon i leilighetsstørrelser fra 35 m² til 80 m² gir et mangfold av mennesker, og et godt sammensatt bomiljø. Om du er én eller en hel familie, om du liker deg i høyden eller ønsker gress mellom tærne, skal det finnes en leilighet for alle på Kværnerhøyden.
Se flere bilder på prosjektsiden vår
prosjekt/kvaernerhoyden