Voss Korps

Ombygging og tilbygg av menighetshus

For Frelsesarmeen Eiendommer AS

Ca. 250 kvm

Rammetillatelse 2016

VossKorps_I1

VossKorps_I2Frelsesarmeens Eiendommer AS ønsker på vegne av det lokale korpset i Voss å forestå oppussing og utvidelse av eksisterende menighetshus, grunnet økt plassbehov og tilrettelegging for universell utforming. Ett nytt tilbygg vil ha stor verdi for videre drift av Voss Korps.

Nytt foreslått tilbygg er planlagt utført i ett enkelt, stramt og moderne formspråk i avdempet fargeholdning som klart skiller de nye elementene fra den eksisterende bevaringsverdige bygningen, og underordner seg denne i størrelse og høyde.