Studentboliger Fredrikstad (ikke på nettsiden)

Studentboliger for Student- samskipnaden i Østfold,

2 hus med totalt 9 leiligheter for 34 personer.

Totalt ca. 1380 m2

Ferdigstilt 2010


Studentboliger Fredrikstad_I2Studentboliger Fredrikstad_I3Studentboligene er innpasset som en fortetning av eksisterende studentboligområde ved Høyskolen i Østfold (HiØ). Tomten er meget trang, og en mindre driftsbygning ble revet for å frigjøre byggegrunn. Boligene er fordelt på 2 hus i tre etasjer, og er via svalgang knyttet opp til ett eksisterende bygg.

De nye hyblene er bygget som bokollektiv for 2 og 4 personer, der to og to deler felles bad. Alle leilighetene har besøksstandard, og rullestolbrukere kan ta del i bofellesskapet. Oppvarming med vannbåren varme fra tilknyttet fjernvarme.