Studentboliger Ås, Pomona

160 studentboliger i Herumveien, Ås

For Studentsamskipnaden i Ås

ca 4320 kvm BRA, ferdigstilt 2008

SÅs-Pomona_I1Bebyggelsen på 10 hus, ligger terrassert i terrenget, gruppert langs indre bilfrie atkomstveier.

Alle hyblene er organisert slik at 4 studenter bor i bofellesskap, hvorav to og to deler våtrom.
Hvert bofellesskap har felles stue/kjøkken m.m.

Boligene er tilknyttet jordvarmeanlegg og også forberedt for fjernvarmetilknytning.