Strandveien 50

Innvendig rehabilitering av kontorlokaler, Lysaker

For DnB Næringseiendom AS

Ca 6000 kvm, ferdigstilt 2018

Strandveien50_I1Strandveien50_I2

Strandveien50_I3Dyrø og Moen AS ble i 2015 engasjert av DNB Næringseiendom AS i forbindelse med at en stor leietager flyttet ut av lokalene i Strandveien 50.

For å oppnå nye tidsmessige og fleksible kontorlokaler med optimaliserte himlingshøyder er lokalene strippet ned til råkonstruksjon. På grunn av svært begrenset høyde i eksisterende bygning ble det først bygget showroom. Vi var der ansvarlig for helhetsdesign, inkludert tekniske installasjoner der krysning av teknikk er unngått i sin helhet i arbeidslokalene. Under gjennomføring av prosjektet har vi hatt rollen som arkitekt, interiørarkitekt, ansvarlig søker, og vi har vært involvert i så vel leietager innsalg, som brukerprosess.