Solåsveien 20

To-mannsboliger i Oslo

For Aktiv Bygg AS

Ferdigstilt 2016

Solåsveien 20_I1Solåsveien 20_I2Solåsveien 20_I3Solåsveien 20_I4

Solåsveien 20_I3

 

Solåsveien 20_I2

 

Dyrø og Moen AS har stått for utarbeidelsen av rammesøknad og utformingen av to stk. tomannsboliger i Solåsveien. Byggene er plassert i eksisterende villaområde, tilpasset i størrelse og form til omkringliggende bebyggelse, men med et moderne formspråk. Gjennomarbeidede planløsninger med kvaliteter som innvendig garasje og hybelenhet, samt variert og spennende lysinnfall gir rammene for en god bolig.