Skogveien Studentboliger

Studentboliger i Skogveien

For Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs)

Detaljregulering og forprosjekt

Planlagt oppstart høsten 2018

Skogveien studentboliger_I2

 

I forbindelse med at Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen ved NMBU snart flytter til Campus Ås, er det behov for etablering av et større antall nye studentboliger. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) er studentenes velferdsorganisasjon, på oppdrag for dem er vi engasjert i arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for et større antall nye studentboliger i Skogveien, samt stå for prosjekteringen av disse. Det aktuelle planområdet ligger sentralt til, nord i Skogveien, med gangavstand til NMBUs campusområde, Studentsamfunnet, sentrum og Ås stasjon, samt rekreasjonsområder i Åsmåsan. Området utgjør allerede i dag en del av boligtilbudet som Studentsamskipnaden i Ås tilbyr studentene ved NMBU.

Planforslaget som er fremmet legger til rette for en netto tilførsel av 750-800 hybelenheter innenfor planområdet. Ny bebyggelse, med et tilliggende adkomsttorg er foreslått å omkranse det eksisterende og grønne sentralområdet. Fra det interne og skjermede adkomsttorget/ gatetunet vil boligene ha sine innganger, i tillegg vil gatetunet romme sosiale funksjoner som sitteplasser, møteplasser, sykkelparkering og integrert overvannshåndtering med visuelle kvaliteter.

Studentboligene planlegges reist i massivtre, et miljøvennlig og bærekraftig konstruksjonsmateriale som følger opp NMBUs intensjoner om et «grønt universitetsmiljø. Overordnet vil det fokuseres på en helhetlig arkitektonisk utforming der studentbyens identitet og planmessige visjon underbygges.

Skogveien studentboliger_I1

Skogveien studentboliger_I3Skogveien studentboliger_I4