Lutvann Skole

Nybygg som 3. byggetrinn.

Vunnet totalentreprisekonkurranse

1.780 m2 BTA

Ferdigstilt 1998

Skolebyggprisen 2000

Lutvann Skole_2Den frittliggende bygningen skulle sammen med øvrige bygg fra 60-tallet komplettere skoleanlegget i forhold til retningslinjene i L97, der nybygget rommer en lang rekke spesialrom i tillegg til undervisning og spesialavdeling for HVPU. Vinnerprosjektet ble bearbeidet for mest mulig å «gi» noe til totalsituasjonen, gjennom plassering, utforming og bruk av terrenget til et positivt uteanlegg.