Kristine Bonnevies hus UiO

Ombygging/rehabilitering av studentarealer

For Universitetet i Oslo, Blindern

Totalentrepenør Bentzenbygg og Partners AS

1000 kvm, ferdigstilt 2014


KB hus UiO_I2
KB hus UiO_I1

Vi har stått for ombyggingen av tidligere bibliotekslokale til nye fleksible studentarealer i samarbeid med Beate Ellingsen AS interiørarkitekter. Prosjektet omfatter full ombygging av 1000 kvm. til moderne arbeids- og undervisningsrom for studenter. Det er lagt vekt på samspill mellom eksisterende materialbruk og ny utforming.

For ytterligere info om blant annet himlingsløsninger:   http://www.glava.no/aktuelt/akustikk-himlinger/tak-med-stil-i-studentenes-storstue/