Klokkerlia

Boliger i regi av Ringbo BBL,

Arkitektkonkurranse vunnet 2005

Bygg A 1.440m2

Ferdigstilt 2007

Hole kommunes Byggeskikkpris 2009

Klokkerlia_I1Bebyggelsen i Klokkerlia, nær Sundvollen, ligger vestvendt med et fantastisk skue over Tyrifjorden. Den første av i alt tre blokker er innpasset i det skrå terrenget i et farge-, og materialspekter som gir et dempet preg i den skogkledte åsen. Variasjoner i fasaden bryter opp volumet, og gir mulighet for skjermede og private utearealer. Bygningen rommer i alt 22 leiligheter i størrelsesorden fra 50 til 120 kvm.