Karl Johans gate 12

Restaurering og tranformasjon av historisk bygård til næring og hotell

For Union Eiendomskapital AS

Totalentreprise

Interiørarkitekt: Koncept Stockholm AB

Næringslokaler trinn 1 ferdigstilt i 2011, hotell på ca.9000 kvm ferdigstilt i 2016

Karl Johans gt12_I1
Karl Johans gt12_I2Karl Johans gt12_I4
Karl Johans gt12_I3Nytt hotell for Choice med hovedfasade mot Karl Johans gate åpnet juni 2016 med 181 rom. To eiendommer fra slutten av 1860-årene er smeltet sammen til ett prosjekt der egenarten i indre glassoverdekte lysgårder og passasjer danner en spennende ramme rundt publikumsarealene i gateplan. Fasade mot gaten med ny hovedbutikk for Lindex ble tilbakeført og ferdigstilt i 2011.

Arealet i prosjektet er utvidet ved at man har etablert butikkflater under gatenivå med nye bæresystemer som sikrer de verneverdige bygningene for fremtidige setningsskader.

Hotellprosjektet har medført innpassing av en rekke nye vertikale forbindelser i form av trapper og heiser, samtidig som nye tekniske anlegg er etablert i sin helhet. Prosjektet er løst med tilpasset oppgradering iht. TEK 10.