Kaibygg 2

1.premie i lukket arkitektkonkurranse

Rehabilitering av kontorbygg

For DNB Næringseiendom AS

Tot.entrepenør Varden Entreprenør AS

Ca. 3800 m2, Trinn 1 ferdigstilles 2016

Kaibygg 2_I1Kaibygg 2_I3
Kaibygg 2_I2

Kaibygg 2_I4Kaibygg 2 utgjør en del av indrefiléten på Aker Brygge med sin plassering mellom Stranden og Bryggetorget. Bygningens sammensatte eier- og leietagerstruktur, samt en bygning i kontinuerlig drift, gjør utviklingen av kontorarealene til en spennende og utfordrende oppgave der mange parametere skal vektes samtidig som store deler av bygningens infrastruktur er bundet/låst.

Parallelloppdraget omhandler to av fem kontoretasjer. Det er i invitasjonen bedt om løsninger som gir: – arealeffektive løsninger – leietagerfleksibilitet, inntil to per etasje – fleksible kontorløsninger, andel åpent kontorlandskap og cellekontorer.

Eksisterende planer viser noe av bygningens utfordringer. Bygningen har en fløybredde på 18 m og er utformet som en tradisjonell cellekontorstruktur med mørke midt-/kjernearealer. Med sine oppbrutte volumer og knekte fasader er det utfordrende å oppnå effektive og rasjonelle planer.

Siden bygningen ble oppført har kontor som funksjon endret seg. Vi har gjennom vårt løsningsforslag lagt til rette for en fleksibel struktur med moderne og tidsriktige lokaler, som vi mener vil appellere til nåtidens kontorbrukere, og det brede spekteret av potensielle leietagere som Aker Brygge favner.