Høgskolen i Kongsvinger

Rehabilitering av eksisterende høgskolebygg

For Høgskolebygget AS

Hovedentreprise

Ca. 3300 kvm, ferdigstilles sommer 2016

Høgskolebygget Kongsvinger_ l1

hogskolebygget-kongsvinger_-l2Høgskolebygget Kongsvinger_ l3På et mindre høydedrag nedenfor Festningen, ligger Høgskolebygget i Kongsvinger, også kjent som «Husmorskolen». Eksisterende bygg fra 1973 skal oppgraderes til moderne lokaler for Høgskolen i Kongsvinger, og Dyrø og Moen AS har i sitt forslag fokusert spesielt på betydningen av et skape et rendyrket signalbygg som forsterker og videreutvikler bygningens egen identitet og uttrykk ved en mer konsekvent og helhetlig linjeføringer.