Ensjøtunet

Frelsesarmeens Eiendommer AS

Ombygging og tilbygg

Ferdigstilt 2011

Ensjøtunet_I1 Ensjøtunet_I2

Ombygging av Ensjøtunet sykehjem til omsorgsboliger, ett botilbud til eldre etter konseptet «Omsorg+». Omsorg+ er samlokaliserte boliger i kombinasjon med døgnbemannet serviceareal med husvert, aktivitetssenter, private serviceytere og personalbase. Boligene i Omsorg+ er fysisk tilrettelagt for personer med redusert bevegelighet.

Eksisterende bygning ble innvendig ombygget til leiligheter og det ble etablert et smalt tilbygg  mot nord.