Drammensveien 288

Ombygging og oppgradering av kontorlokaler

For KLP Eiendom AS

Entrepenør Aktiv Bygg AS

Totalt ca. 6000 m2 – fordelt på flere leietakere, ferdigstilt 2015

Ca. 6000 kvm av kontorlokalene i Drammensveien 288 på Lysaker i Oslo er blitt ombygget og oppgradert til diverse leietakere i 2014-2015. Eiendommen består av to eksisterende hovedbygg, oppførst i 1991, med en langsgående glassgård mellom byggene. Utformingen av bygget i kombinasjon med utstrakt bruk av glass, gjør at mange av arbeidsplassene får flott utsikt over Oslofjorden.