Div-studentarealer-UiO-3

Diverse studentarealer UiO

Diverse prosjektoppgaver/rehabiliteringer
Universitet i Oslo

Kontoret har i en årrekke arbeidet med bygningene på Blindern-området på

oppdrag fra Eiendomsavdelingen, UiO. Arealer er tilført, ombygget, oppusset og
teknisk oppgradert. Tendensen i alle prosjektene er å åpne opp for nye
studie- og arbeidsformer. Stikkord er åpenhet, lys og luft.

Dette omfatter ofte store inngrep i bygg som istandsettes med gjennomført nytt innhold i dagens farge- og materialuttrykk. Arbeidsoppgavene spenner fra nensom tilpassning til nye hovedgrep.