Slattumhallen under juryering-AVLYST

Nittedal kommune har dessverre sett det nødvendig å avlyse konkurransen. Begrunnelse fra kommunenes hjemmeside er som følger; «Samspillkonkurransen blir nå avlyst fordi det har kommet innvendinger til løsningsforslagene fra idrettens side. Innvendingene er så omfattende at de ikke lar seg løse i videre bearbeiding av forslagene.» Dyrø og Moen beklager dette, men ser frem til […]

1. Plass i konkurransen om Stovner bad

Vi har i samarbeid med Sweco vunnet konkurransen om forprosjektet Stovner bad med forslaget «Oasen». Som første bygg i en ny hovedplan Stovner/Rommen blir OASEN et øvre startpunkt i en etappevis utbygning av Strøksgata og Fossumdumpa. Arkitektonisk konsept er utledet av tomtens forutsetninger og karakter, der et integrert atrium og en tydelig, eksponert, konstruksjon medvirker til å signalisere varme, åpenhet og nærhet […]

Myrenskvartalet snart klar for salg

Myrenskvartalet på Torshov legges i disse dager ut for salg. Dyrø og Moen AS har for Hent Eiendom AS og Neptune Properties tegnet 118 leiligheter i varierte størrelser med fokus på høy kvalitet og gode løsninger. For mer info se: Prosjekter/Boliger/Myrenskvartalet Røisland og Co/ Nye boliger i Oslo       Illustrasjoner av vycom.no     […]

Tilbygg i Per Deberitz vei 2 under oppførelse

Dyrø og Moen AS har, for en privat utbygger, stått for utarbeidelsen av skisseprosjekt og ett-trinns søknad for et moderne tilbygg til eksisterende villa i Horten. De nye bygningsvolumene rommer utvidelse av oppholdsrom og en utvendig bod, og underordner seg hovedhuset i størrelse og høyde, i et enkelt og stramt formspråk som skiller seg klart fra […]

Byggetrinn 4 for Würth Norge i sluttfasen

Vårt 4. byggetrinn for Würth Norge reiser seg nå, og skal ferdigstilles i løpet av sensommeren. Gjennomgående bruk av de samme solide materialer karakteriserer anlegget som helhet.

Nye kontorlokaler innviet på Aker Brygge

Carnegie AS har flyttet inn i nye, eksklusive, kontorlokaler på Aker Brygge.  Dyrø og Moen AS vant i 2015 innbudt konkurranse, holdt av DNB Næringseiendom AS, om oppgradering av lokalene. Vi har hatt gleden av å følge prosjektet fra innsalgsfase til ferdigstillelse, i et samarbeid med Varden Entreprenør AS og Kor interiørarkitekter. Foto: Anne Bråtveit

Dyrø og Moen AS regulerer ny studentby i Ås

Vi er engasjert av Studentsamskipnaden i Ås i forbindelse med utviklingen av et større studentboligområde i sentrum. Arbeidet omfatter stedsanalyse, mulighetsstudier og utarbeidelse av ny reguleringsplan. Planområdet er på 38,5 dekar, og det planlegges tilrettelagt for ca. 1100 hybelenheter med fokus på stedlige kvaliteter og nærhet til grønne omgivelser.