Dyrø og Moen AS regulerer ny studentby i Ås

mars 20th, 2017 av Webteamet

Vi er engasjert av Studentsamskipnaden i Ås i forbindelse med utviklingen av et større studentboligområde i sentrum. Arbeidet omfatter stedsanalyse, mulighetsstudier og utarbeidelse av ny reguleringsplan. Planområdet er på 38,5 dekar, og det planlegges tilrettelagt for ca. 1100 hybelenheter med fokus på stedlige kvaliteter og nærhet til grønne omgivelser.

Nyheter_studentboliger skogveien